Al enkele dagen zie ik overal op social media mensen enthousiast het bericht delen dat de overheid beslist heeft dat je vanaf nu voor amper 11€ naar de psycholoog kan. Olé! Als dat geen goed nieuws is?

Ik ben echter minder enthousiast. Natuurlijk is het GE-WEL-DIG dat er eindelijk meer aandacht en erkenning is voor psychologische zorg. Daar kan ik alleen maar om juichen. Het is jammer genoeg ook een verhaal met heel wat voetnoten…

En de kleine lettertjes staan zelden in de krantenartikels die overal gedeeld worden natuurlijk. Er wordt bv. niet gezegd dat je niet zomaar kan kiezen bij welke psycholoog je wil gaan en dat dit ook niet bij elke psycholoog kan. En als de centen in de portefeuille op zijn, dan betaal je toch de volle pot. En dat zijn dan nog maar twee kanttekeningen…

De kleine lettertjes

Laten we eerst eens dieper inzoomen op wat het nieuwe akkoord betekent voor jou als cliënt. Er is dus beslist dat er in eerstelijnspsychologische zorg en in gespecialiseerde psychologische zorg financiëring zal komen, wat ervoor zorgt dat je maar 11€ zou moeten betalen om naar de psycholoog te gaan.

Eerstelijnszorg

Met eerstelijnspsychologische zorg wordt alle hulpverlening in groep bedoeld die als functie heeft de mentale gezondheid versterken en psychische problemen voorkomen. Ook acties in groep die zelfzorg versterken en/of mantelzorg ondersteunen. Individueel gaat het eveneens over het ondersteunen van mensen zodat zij een gezonde levensstijl en een bevredigende levenskwaliteit kunnen behouden of terug vinden.

Volwassenen kunnen op een jaar tijd maximaal 8 individuele sessies of 5 groepsinterventies vergoed krijgen. Kinderen respectievelijk 10 en 8. Je betaalt dan 4 of 11€ afhankelijk van je statuut.

Gespecialiseerde zorg

Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die naar aanleiding van een onderliggende psychische aandoening gespecialiseerde zorg nodig hebben. Dit kan zowel psychodiagnostiek (Bv. testen voor het stellen van een diagnose) als behandeling zijn.

Hier zijn er voor volwassenen gemiddeld 8 individuele sessies vergoedbaar met een maximum van 20 individuele sessies of 12 sessies in groep op jaarbasis. Voor kinderen en jongeren zijn dit er gemiddeld 10 met een maximum van eveneens 20 individuele sessies of 15 groepssessies.

Echter, niet iedereen heeft hier dus recht op en je kan ook niet zomaar bij iedereen terecht.

Een goede psycholoog?

Binnen de afspraken zal je je enkel kunnen aanmelden bij 1 van de 32 netwerken geestelijke gezondheidszorg. Daar zal een dossier worden opgemaakt en jouw gegevens zullen dus bijgevolg met meedere actoren gedeeld worden. In mijn ogen een onnodige stap die enkel voor meer werk zorgt én voor het onnodig delen van informatie over cliënten, daar waar we zo hameren op beroepsgeheim. Vervolgens zal je een psycholoog toegewezen krijgen. Jij kan dit dus zelf niet kiezen.

Voor psychologen zelf zijn er nog veel meer obstakels of voorwaarden. Niet alleen moeten zij dus logischerwijs aangesloten zijn bij één van de netwerken en meer specifiek bij het netwerk in hun buurt, maar ze moeten er ook minstens een aantal uren werken, er opleiding en intervisie volgen. Wanneer ze dat dus reeds ergens anders doen, zullen ze dit moeten veranderen of er nog meer tijd insteken. Tot slot komt er ook een hele administratiemolen bij kijken natuurlijk.

En als je zoals ik online werkt, kan je het dus al helemaal vergeten.

Enfin, ik bespaar u de rest van de details, maar ik denk wel dat u kan zien dat een beetje nuancering niet slecht is om mee te starten. Ik ben namelijk wel bezorgd dat heel wat psychologen die hier niet in kunnen instappen of er voor kiezen dat niet te doen, in een ander licht zullen komen te staan. Dat cliënten zullen denken dat zij die moeite niet willen doen voor hun cliënten, terwijl niets minder waar is.

Ik hoop dus vooral dat mensen niet zullen besluiten dat of een psycholoog al dan niet gebruikt maakt van dit systeem iets zegt over zijn/haar expertise en/of betrokkenheid.

En nu?

Ik blijf bij mijn persoonlijke overtuiging (die trouwens ook in heel wat onderzoeken gestaafd werd), dat de klik tussen cliënt en hulpverlener cruciaal is en een sterke voorspeller voor succes in eender welke begeleiding. Daar sta ik 100% achter. Ook binnen De FlowFabriek, de online groepspraktijk die ik opstartte. En dit systeem houdt hier helemaal geen rekening mee. Integendeel.

Hoe zoek je een goede psycholoog?

  1. Zet voor jezelf duidelijk op een rij waar je mee aan de slag wil.
  2. Ga op zoek naar iemand die je hier specifiek mee verder kan helpen. Dat kan bv. op De FlowFabriek.
  3. Hier kan je een vragenlijst doorlopen of een aanmeldingsformulier invullen.
  4. Vervolgens kan je een gratis kennismakingsgesprekje boeken om te kijken of er een klik is.
  5. Is er een klik, dan start je. Geen klik? Geef dat gerust aan en vraag of zij je kunnen doorverwijzen of boek een kennismakingsgesprekje met je andere opties van eerder (als je dat nog niet deed).

P.S.: En eender waar je op zoek gaat, stel steeds enkele vragen vie telefoon of email als er geen mogelijkheid is voor een kennismakingsgesprekje, zodat je kan voelen of er een klik is. En is die er uiteindelijk niet na een eerste gesprek, durf dan verder te zoeken.

Dus, samengevat: ik ben heel blij dat er meer aandacht voor geestelijke gezondheid is en dat er gezocht wordt naar mogelijkheden, maar ik ben ook teleurgesteld in de uiteindelijke ‘oplossing’. Ik hoop stiekem dat dit toch nog herbekeken kan worden en anders hoop ik alvast dat ik het bij deze toch iets heb kunnen nuanceren voor jou.